Om talestyrt skriving

Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som gjør det mulig å skrive ved å snakke til en pc, mobil eller et nettbrett. Tidligere har det vært en omfattende prosess å få tilgang til taleteknologi, og det har kun vært en rettighet for elever med et dokumentert behov. Nå er talestyrt skriving blitt tilgjengelig for alle og det finnes på ulike digitale plattformer. Maskinlæring (også kjent som kunstig intelligens) sørger for at programvaren blir stadig bedre og mer pålitelig.

Når man skriver med talestyrt skriving, vil programmet stave ord korrekt, og eleven behøver kun å sjekke at det er riktig ord som er skrevet inn.  Sammenlignet med å skrive på tastatur eller for hånd, kan dette bidra til at eleven blir mindre hindret i skriveprosessen og opplever en større grad av mestring.

Talestyrt skriving med Apple
Taleteknologi er integrert i Apples datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett. På iPad og iPhone aktiveres talestyrt skriving under instillinger.

Les mer om talestyrt skriving på iPad og iPhone

Talestyrt skriving med andre operativsystemer
Dersom man skal bruke talestyrt skriving på PC eller Android-telefoner må man finne programmer som støtter denne funksjonen, ettersom det ikke alltid er innebygget i maskinvaren. Noen programmer koster penger, som IntoWords, mens andre er gratis, for eksempel Google Dokumenter. I Google Dokumenter aktiveres funksjonen ved å velge "stemmestyrt skriving" under fanen "verktøy", eller ved å bruke hurtigtastene "ctrl+shift+s".

Talestyrt skriving i Microsoft Office
Talestyrt skriving ble tilgjengelig på norsk i Microsoft Word og Power Point i november 2019. Funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen "diktering" under fanen "hjem".