STIL
Et forskningsprosjekt om taleteknologi i ungdomsskolen
Om

STIL-prosjektet

Prosjektet STIL (Speech Technology for Improved Literacy) hadde som ambisjon å undersøke om talestyrt skriving er et egnet verktøy for ungdomsskoleelever som strever med lesing og skriving. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2019 - 2021.

Les mer om STIL

Taleteknologi

Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som gjør det mulig å skrive ved å snakke til en pc, mobil eller et nettbrett. Tidligere har det vært en omfattende prosess å få tilgang til taleteknologi, og det har kun vært en rettighet for elever med et dokumentert behov. I dag er talestyrtskriving et redskap som alle lærere og elever kan ta i bruk.

Les mer om taleteknologi

Deltagende institusjoner

STIL-prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd

Kontakt oss